Be The King

 

จะหา User ID ได้อย่างไร?

1. ใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบเกม

2. คลิก "แผนที่" ที่มุมขวาบน

3. คลิก "การตั้งค่า" ในเกมเพื่อยืนยัน ID ผู้ใช้ของคุณใต้ข้อมูลบัญชี

วิธีค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

1. เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแสดงด้านล่าง User ID

 

วิธีเติมเงิน:

  1. ป้อนรหัสผู้ใช้ของคุณ

  2. เลือกวิธีการชำระเงินของคุณ

  3. เมื่อชำระเงินแล้ว การซื้อจะถูกส่งไปยังบัญชีเกมของคุณโดยตรง

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
หากยังมีข้อสงสัย