Lords Mobile

วิธีเติมเงิน:

  1. เลือกเพชรที่คุณต้องการซื้อ

  2. ป้อน IGG ID ของคุณ (โปรดดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อรับ IGG ID ของคุณ)

  3. เลือกวิธีการจ่ายเงิน

  4. ชำระเงินให้เสร็จ

  5. เพชรจะถูกเพิ่มไปยังบัญชี Lords Mobile ของคุณทันที

 

วิธีค้นหา IGG ID ของ Lords Mobile:

  1. ใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบเกม

  2. คลิกที่การตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง) ที่ด้านล่างขวา

  3. คลิกในบัญชี

  4. IGG ID ของคุณจะปรากฏขึ้น

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
หากยังมีข้อสงสัย