Sąlygų priedas

1.2 versija, paskutinį kartą keista 2021-06-15

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šis ENEBA sąlygų priedas (toliau – Priedas) yra neatsiejama sąlygų dalis, skirta aprašyti su žaidimais susijusių fizinių produktų (toliau – Fiziniai produktai) pirkimo ir pardavimo Interneto svetainėje sąlygas.
  2. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, šis Priedas taikomas tik sudarant su Fiziniais produktais susijusius sandorius. Jei tarp Sąlygų ir Priedo būtų neatitikimų, sudarant su Fiziniais produktais susijusius sandorius pirmenybė teikiama Priedui.
 2. Mūsų funkcija
  1. Šio priedo tikslais mūsų Interneto svetainė suteikia platformą, kuria naudodamiesi vaizdo žaidimų entuziastai gali pirkti ir parduoti įvairius su žaidimais susijusius materialius daiktus kitiems asmenims arba juos iš jų įsigyti. ENEBA nėra jokio sandorio, kurį sudarė perkantys Naudotojai (toliau – Perkantys naudotojai) ir parduodantys Naudotojai (toliau – Parduodantys naudotojai), šalis, išskyrus Paslaugas, kurias ji teikia, kad būtų lengviau sudaryti sandorius. ENEBA neperka, neparduoda ir neketina pirkti ar parduoti jokių Interneto svetainėje rodomų Fizinių produktų.
  2. ENEBA neprivalo iš anksto patikrinti į Interneto svetainės sąrašus įtrauktų Fizinių produktų ar asmenų tinkamumo, su kuriais Perkantys arba Parduodantys naudotojai gali sudaryti sandorius Interneto svetainėje. ENEBA neprivalo dalyvauti jokiuose ginčuose tarp Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų. Už asmenų, su kuriais sudaromi sandoriai, patikrinimą yra atsakingi Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai.
 3. Registracijos reikalavimai
  1. Naudotojai, norintys naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą. Tačiau, Paskyra nebūtina norint Interneto svetainėje įsigyti Fizinių produktų.
  2. Kad taptų Parduodančiais naudotojais ir turėtų teisę parduoti Fizinius produktus, Naudotojai privalo:
   1. susikurti Paskyrą laikydamiesi Sąlygose numatytų taisyklių;
   2. patvirtinti, kad jiems yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų;
   3. susikurti mokėtojo paskyrą, naudodamiesi „Hyperwallet“, kuri padeda ENEBA aptarnauti Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų sudarytus sandorius, ir sutikti su „Hyperwallet“ paslaugų teikimo sąlygomis ir „Hyperwallet“ privatumo politika;
   4. sulaukti mokėjimo paskyros patvirtinimo pagal „Hyperwallet“ procedūras.
  3. Pagal vidaus procedūras ENEBA ir „Hyperwallet“ kartais gali vykdyti procedūras „pažink savo klientą“ (angl. know your client, KYC) ir paprašyti Perkančių naudotojų bei Parduodančių naudotojų pateikti tinkamus dokumentus ir informaciją, susijusią su jų tapatybe ir veikla Interneto svetainėje. Tokių dokumentų ir informacijos nepateikimas per ENEBA ar „Hyperwallet“ nustatytą terminą gali būti atsisakymo užregistruoti, Interneto svetainės funkcijų ribojimo (įskaitant sandorių ar lėšų sulaikymą) priežastis ir (arba) pagrindas užšaldyti ar panaikinti jau užregistruotą Paskyrą.
  4. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Interneto svetainėje Fizinius produktus parduoti ir pirkti gali tik fiziniai asmenys, veikiantys ne prekybos, verslo, amatų ar profesiniais tikslais (t. y. verslininkams neleidžiama naudotis šiomis Paslaugomis). Naudodamiesi šiame Priede numatytomis Paslaugomis, Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai garantuoja, kad jie neveikia kaip verslininkai.
 4. Fizinių produktų pasiūlymas pardavimui
  1. ENEBA siekia užtikrinti, kad Interneto svetainė būtų draugiška ir saugi vieta. Todėl Parduodantys naudotojai, įkeldami Fizinius produktus į Interneto svetainę, privalo laikytis toliau aprašytų taisyklių.
  2. Leidžiami daiktai. Parduodantys naudotojai gali pardavinėti šių kategorijų Fizinius produktus:
   1. žaidimų konsoles;
   2. žaidimus skirtus žaidimų konsolėms;
   3. žaidimų aksesuarus;
   4. pirmiau išvardytų kategorijų daiktų rinkinius;
   5. stacionarius kompiuterius;
   6. kompiuterių dalis;
   7. nešiojamus kompiuterius.
  3. Draudžiami daiktai. Parduodantys naudotojai negali į sąrašus įtraukti ir pardavinėti Fizinių produktų, kuriais prekiaudami pažeistų galiojančius įstatymus ar trečiųjų šalių teises. Toliau pateiktas negalutinis sąrašas daiktų, kuriuos draudžiama įtraukti į Interneto svetainės sąrašus:
   1. Fiziniai produktai, kuriuose yra pornografinio turinio arba seksualinio pobūdžio suaugusiems skirtos medžiagos, pvz., suaugusiems skirti animacijos objektai, sekso žaislai ir sekso reikmenys, drabužiai (nauji ar naudoti), nuogo kūno atvaizdas ir meno kūriniai, kuriame vaizduojamas nuogas kūnas, žurnalai ir knygos, suaugusiems skirtos žiniasklaidos priemonės, nepilnamečių atvaizdai, kiti suaugusiems skirti daiktai, neteisėti ir nepadorūs daiktai;
   2. alkoholiniai gėrimai, įskaitant vyną;
   3. gyvi ar negyvi gyvūnai (įskaitant jų kūno dalis ar išvestinius produktus) ir gyvūnijos bei augmenijos produktai;
   4. meno kūriniai, dirbiniai, su kapais susiję daiktai;
   5. katalizatoriai ir išbandymo vamzdžiai;
   6. mobiliųjų (belaidžių) telefonų paslaugų sutartys;
   7. labdaros ir lėšų rinkimas;
   8. apranga;
   9. sutartys;
   10. kosmetika;
   11. padirbta valiuta ir pašto ženklai, Fizinių produktų klastotės;
   12. kuponai, dovanų kortelės, kreditinės kortelės, valiuta;
   13. narkotikai ir jų reikmenys, psichotropinės medžiagos, svaigalai, vaistai, gydytojų išrašomi vaistiniai produktai, medicinos priemonės;
   14. tam tikra elektroninė įranga, pvz., kabelinės televizijos dekoderiai, radarų skaitytuvai ir eismo signalų valdymo įtaisai, elektroninė stebėjimo įranga, pvz., telefoninių pokalbių klausymosi ir telefono trikdžių šalinimo prietaisai;
   15. prekės, kurioms taikomas embargas, ir prekės iš draudžiamų šalių;
   16. renginių bilietai;
   17. šaunamieji, kiti ginklai, amunicija, dujų paleidimo priemonės ir peiliai;
   18. maisto ir sveikatos priežiūros reikmenys, augalai ir sėklos;
   19. vyriausybės dokumentai, asmens tapatybės dokumentai ir licencijos;
   20. su vyriausybe, tranzitu ir gabenimu susiję daiktai;
   21. pavojingos, apribotos ar reguliuojamos medžiagos, pvz., baterijos, fejerverkai ir šaldymo medžiagos, pavojingos cheminės medžiagos, pesticidai;
   22. žmogaus palaikai ir kūno dalys ar organai (arba jų modeliai);
   23. importuojamos prekės, skirtos platinti tam tikroje šalyje;
   24. prekės, kurioms taikomi tam tikri apribojimai Naudotojo jurisdikcijoje;
   25. daiktai, kuriais skatinama neteisėta veikla;
   26. užraktų atrakinimo prietaisai;
   27. loterijos bilietai;
   28. duomenų bazės, pašto adresų sąrašai ir asmeninė informacija, svetainių adresai, informacija ir patarimai, kurie pagal pobūdį nelaikomi paslaugomis;
   29. magistro ir bakalauro diplominiai darbai, mokyklos baigimo darbai, esė ir kiti panašūs darbai, taip pat paslaugos, susijusios su tokių darbų rašymu;
   30. daugiapakopės rinkodaros, piramidžių ir matricų programos, taip pat partnerystės ir lojalumo programų paskyros ir su jomis susijusios paslaugos;
   31. įžeidžianti medžiaga, pvz., etniniu ar rasiniu požiūriu įžeidžianti medžiaga ar turinys, kuriuo raginama skleisti nacionalinę, etinę, rasinę, pasaulėžiūros skirtumų neapykantą;
   32. draudžiamos paslaugos;
   33. nekilnojamasis turtas;
   34. atšaukti daiktai;
   35. lošimo automatai;
   36. pašto ženklai;
   37. akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, pvz., įmonės akcijos, akcijų paketai, obligacijos, gautinos sumos, dalyvavimo investiciniuose fonduose vienetai, draudimo polisai ir produktai, visos kitos finansinės priemonės, siūlomos kaip investicijos;
   38. pavogtas turtas ir turtas su pašalintais serijos numeriais;
   39. stebėjimo įranga;
   40. tabakas;
   41. kelionės;
   42. vertybinių popierių biržos investicijų sistema, skaitmeninių žaidimų, lažybų fondų ir su jais susijusių paslaugų sistemos;
   43. auksas luitų, monetų arba laužo formomis, auksas ir sidabras juostų ir laužo formomis.
  4. ENEBA pasilieka teisę iš naujo nustatyti, kokius daiktus leidžiama ir draudžiama įtraukti į Interneto svetainės sąrašus. Jei ENEBA nustato, kad tam tikri daiktai pažeidžia Sąlygas (įskaitant šį Priedą) arba kelia riziką kitiems Naudotojams, ENEBA gali pašalinti tuos daiktus, net jei jie nėra išvardyti 4.3 punkte.
  5. Bendrosios Fizinio produkto pasiūlymo pardavimui taisyklės. Parduodantys naudotojai turi nepamiršti, kad nusprendę paskelbti, jog Fizinis produktas yra parduodamas, jie suteikia galimybę jį įsigyti kitiems naudotojams.
  6. Norėdamas sukurti ir paskelbti Fizinių produktų pasiūlymus, Parduodantis naudotojas privalo pateikti tų produktų aprašą, kuris bus rodomas Interneto svetainėje. Sukurdamas ir skelbdamas tokius pasiūlymus, kiekvienas Parduodantis naudotojas sutinka ir patvirtina, kad:
   1. jis yra teisėtas tikrasis Fizinių produktų savininkas ir turi teisę juos parduoti;
   2. tik jis yra atsakingas už siūlomų Fizinių produktų pasiūlymų tikslumą ir turinį;
   3. jis supranta, kad paskelbus pasiūlymą, jame pateiktas aprašas bus privalomas Parduodančiam naudotojui;
   4. Fizinis produktas visapusiškai atitinka Parduodančio naudotojo pateiktą aprašą, įskaitant kategoriją, pagal kurią produktas yra įtrauktas į sąrašus, Fizinio produkto nuotrauką, ir, kad toks aprašas yra išsamus bei patikimas. Parduodančio naudotojo pasiūlyme pateiktos aprašo sąlygos – tai sąlygos, kuriomis Parduodantis naudotojas siūlo parduoti Fizinį produktą;
   5. Fizinių produktų pardavimas, naudojimas ar laikymas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių (įskaitant bet kokias trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, bet jomis neapsiribojant) ir nepažeidžia jokių taikomų vietos, nacionalinių ar tarptautinių įstatymų ar kitų teisės aktų.
  7. Išskyrus į pasiūlymus įtrauktus paketus (aprašytus toliau), Parduodantys naudotojai neturi teisės vieno Fizinio produkto siūlyti daugiau nei vieną kartą, tuo pačiu metu.
  8. Parduodantys naudotojai gali bet kada pakeisti sąlygas, kuriomis jie siūlo parduoti Fizinius produktus, arba išbraukti juos iš sąrašų, kol nesudaryta atitinkamo daikto pirkimo–pardavimo sutartis.
  9. Kiekvienas Parduodantis naudotojas suteikia ENEBA neišimtinę, neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, sublicencijuojamą, nemokamą, besąlygišką visame pasaulyje galiojančią licenciją naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti tretiesiems asmenims bet kokį turinį, kurį Parduodantis naudotojas pateikia ENEBA, įskaitant į sąrašus įtrauktų Fizinių produktų aprašus ir nuotraukas, bet jais neapsiribojant.
  10. Kurdamas ir paskelbdamas pasiūlymą Parduodantis naudotojas neturi teisės:
   1. skelbti reklamos ar reklaminio turinio arba kita forma reklamuoti prekių ir paslaugų, kurios nesiūlomos Interneto svetainėje;
   2. sukurti ir paskelbti pasiūlymų su seksualinio turinio vaizdais;
   3. įkelti skelbimų, susijusių su seksu, erotika ar fetišizmu;
   4. reklamuoti daugiapakopės rinkodaros, piramidės ar matricos programų ar panašių paslaugų;
   5. ieškoti asmenų, bendradarbiaujančių teikiant erotines ar masažo paslaugas;
   6. įkelti atvaizdų, aprašų, kurie neatitinka tikrojo Fizinio produkto ar pasiūlymo;
   7. įkelti nepilnamečių atvaizdų;
   8. įkelti reklamos, susijusios su gyvūnais;
   9. viešai rodyti savo kontaktinių duomenų arba kitaip skatinti Perkančius naudotojus sudaryti sandorius ne Interneto svetainėje.
  11. Jei Parduodančio naudotojo į sąrašus įtraukti Fiziniai produktai (arba jų aprašai) neatitinka pirmiau nurodytų taisyklių arba prieštarauja galiojančioms teisinėms nuostatoms ar gerajai praktikai, ENEBA pašalins juos iš prekybos, apie tai informavusi. Rimtų ar pakartotinių pažeidimų atveju ENEBA gali užšaldyti arba pašalinti Parduodančio naudotojo Paskyrą.
  12. Neatsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, ENEBA taip pat gali pašalinti Fizinio produkto pasiūlymą, jei:
   1. pasiūlymas pažeidžia įstatymus ar Sąlygas (įskaitant šį Priedą) arba ENEBA politiką;
   2. trečiasis asmuo pareiškia teises į Fizinį produktą;
   3. pasiūlymas pažeidžia kitų asmenų autorių teises, prekių ženklus ar intelektinės nuosavybės teises.
  13. Paketai. Paketas – tai kartu į pasiūlymą įtraukti Fiziniai produktai, siūlomi už vieną rinkinio kainą. Parduodantys naudotojai turi teisę leisti pirkti atskirus paketo elementus arba parduoti tik visą paketą. Jei parduodamas vienas paketą sudarantis Fizinis produktas, Parduodantys naudotojai gauna pranešimą apie tai ir jiems nurodoma, kad turi būti atitinkamai pakoreguota paketo kaina.
  14. Parduodantys naudotojai turi atskirai pristatyti visus paketo elementus ir atskirai pateikti kiekvieno Fizinio produkto nuotrauką.
  15. Kainų nustatymas. Kiekvieno Fizinio produkto apraše turi būti nurodyta tiksli kaina ir atitikti kainą, už kurią parduodamas Fizinis produktas. Į Interneto svetainės sąrašus įtrauktos Fizinių produktų kainos turi būti bruto, nurodytos su visais mokesčiais, įskaitant prekių ir paslaugų mokestį (jei taikomas).
  16. Siuntimas. Prieš baigdami pasiūlymo kūrimą, Parduodantys naudotojai privalo tiksliai nurodyti pakuotės dydį ir svorį ir pasirinkti pageidaujamus pristatymo būdus. Parduodantis naudotojas turi rūpestingai pasirinkti tinkamą pakuotės dydį, kad išvengtų papildomų siuntimo išlaidų ir kurjerių tarnyba neatmestų siuntos.
 5. Fizinių produktų pirkimas.
  1. Pirkdamas Fizinį produktą, Perkantis naudotojas privalo perskaityti visą Fizinio produkto aprašą prieš įsipareigodamas jį pirkti.
  2. Perkantys naudotojai informuojami, kad į Interneto svetainėje rodomų Fizinių produktų kainą neįskaičiuotas siuntimo mokestis ir ENEBA mokesčiai, kurie bus rodomi atsiskaitymo puslapyje.
  3. Perkantis naudotojas, norintis įsigyti Fizinį produktą, privalo suprasti, kad įsipareigodamas pirkti daiktą už sutartą kainą sudaro teisinę sutartį su Parduodančiu naudotoju.
  4. Perkantis naudotojas gali įsigyti tam tikrą Fizinį produktą tik tuo atveju, jei jis atitinka pasiūlyme aprašytus reikalavimus (apribojimus), pvz., susijusius su amžiumi ar pristatymo šalimi.
  5. Pateikdamas užsakymą Perkantis naudotojas privalo pateikti duomenis, reikalingus Fiziniams produktams išsiųsti ir pristatyti (įskaitant teisingą ir tikslų pristatymo adresą, bet juo neapsiribojant).
  6. Perkantys naudotojai privalo užtikrinti, kad visa informacija ir duomenys, nurodyti pateikiant užsakymą, yra teisingi ir aktualūs.
  7. Visa Interneto svetainėje apie Fizinius produktus pateikta informacija (įskaitant jų kainas) turi būti suprantama kaip Parduodančių naudotojų kvietimas sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Informacija apie Interneto svetainėje nurodytą Fizinio produkto kainą yra privaloma atsiskaitant, galutinai pateikus užsakymą, kurį privaloma apmokėti. Perkantis naudotojas ir Parduodantis naudotojas susitaria, kad Interneto svetainėje nurodytų Fizinių produktų kainų ar aprašų pakeitimai neturės įtakos jų pirkimo–pardavimo sutarčiai, sudarytai prieš tuos pakeitimus.
  8. Užsakymą pateikęs Perkantis naudotojas gaus patvirtinimą, kad jis sumokėjo ir įsigijo Fizinius produktus.
  9. Fiziniai produktai nelaikomi nupirkti tol, kol Perkantis naudotojas nesumokėjo.
 6. Siuntimo paslaugos
  1. Interneto svetainėje Perkančių naudotojų įsigytiems fiziniams produktams pristatyti ENEBA gali naudotis įvairiomis kurjerių paslaugomis.
  2. Prieš paskelbdamas pasiūlymą, Parduodantis naudotojas turi pasirinkti galimus parduodamo Fizinio produkto pristatymo būdus. Saugiam ir sklandžiam Fizinių produktų siuntimui užtikrinti Parduodantys naudotojai privalo naudoti tik Interneto svetainėje numatytus pristatymo būdus.
  3. Siuntimo mokestis visada pridedamas prie į sąrašus įtraukto Fizinio produkto kainos ir jį turi sumokėti Perkantys naudotojai. Siuntimo mokestis gali skirtis pagal Perkančio naudotojo geografinę vietą ir pasirinktą pristatymo būdą. Naudojantis pasirinktomis siuntimo paslaugomis gali būti taikomos papildomos sąlygos. Perkantiems naudotojams patariama visada jas patikrinti prieš pateikiant užsakymą.
  4. Perkančiam naudotojui ir Parduodančiam naudotojui sudarius Fizinių produktų pirkimo–pardavimo sutartį, Parduodantis naudotojas gauna sandorio patvirtinimą. Gavęs patvirtinimą Parduodantis naudotojas išsiųs parduodamus Fizinius produktus vienu iš galimų siuntimo būdų ir, jei ENEBA to prašo, Interneto svetainėje įves siuntos brūkšninį kodą. Parduodantys naudotojai patvirtina, jog supranta, kad jie, kaip daiktų pardavėjai, laikomi iš anksto apmokėtos siuntos etiketės pirkimo–pardavimo sandorio, kurį siūlo ir sudaro ENEBA, šalimi.
  5. Parduodantis naudotojas privalo rūpestingai paruošti parduodamus Fizinius produktus gabenti, kad vežimo metu jie nebūtų apgadinti. ENEBA rekomenduoja juos supakuoti į specialius arba paminkštintus vokus. ENEBA neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamos ar nepakankamos pakuotės.
  6. Jeigu Parduodantis naudotojas neišsiunčia siuntos per 5 (penkias) darbo dienas nuo datos, kai gaunamas sandorio patvirtinimas, ENEBA turi teisę grąžinti pirkimo kainą į Perkančio naudotojo banko sąskaitą. Pakartotinai laiku neišsiuntus Fizinių produktų Parduodančio naudotojo paskyra gali būti užšaldyta arba panaikinta.
  7. Parduodančiam naudotojui išsiuntus siuntą, Perkančiam naudotojui ir Parduodančiam naudotojui bus pateikta išsami informacija siuntos pristatymui sekti.
  8. Perkantys naudotojai privalo per 48 valandas nuo pristatymo patikrinti gautus Fizinius produktus ir pažymėti užsakymą kaip įvykdytą arba, jei yra pasiūlyme pateikto aprašo neatitikimų, Interneto svetainėje sukurti ginčą (kaip aprašyta 8 punkte). Jei per pirmiau nurodytą terminą nekyla ginčas, užsakymas savaime pažymimas kaip įvykdytas.
  9. Fiziniai produktai, kurių nepavyko pristatyti Perkančiajam naudotojui, grąžinami Parduodančiam naudotojui, Parduodantis naudotojas negauna mokėjimo, o siuntos pristatymo ir grąžinimo išlaidos gali būti perkeltos Perkančiam naudotojui. Perkančiam naudotojui pakartotinai nepriėmus siuntos, jo paskyra gali būti užšaldyta arba pašalinta.
  10. Atkreipkite dėmesį, kad visas pakuotes gabena ir pristato ENEBA partneriai, teikiantys gabenimo paslaugas, o pati ENEBA jokių gabenimo paslaugų neteikia. Neatsižvelgiant į tai, naudojantis integruota pašto paslauga su iš anksto apmokėtomis etiketėmis, daiktų pristatymo sutartis sudaroma tarp Parduodančio naudotojo ir ENEBA, o ne tarp Parduodančio naudotojo ir gabenimo paslaugas teikiančio partnerio. Į ENEBA tiesiogiai kreipiamasi visais su paketų pristatymu susijusiais klausimais, įskaitant bet kokias problemas ir (arba) užklausas apie Parduodančių naudotojų ar Perkančių naudotojų pateiktus užsakymus.
  11. ENEBA neatsako už pasimetusius, sunaikintus ar siuntimo paslaugų teikėjo ir (arba) pristačius į pašto dėžutę ar pan. sugadintus Fizinius produktus, siuntas ir pakuotes, išskyrus atvejį, kai kitaip nurodyta konkrečiose sąlygose, taikomose atskiriems siuntimo paslaugų pasiūlymams (kurios gali būti pateiktos Parduodantiems naudotojams prieš paskelbiant į pasiūlymą).
  12. Naudojantis integruotomis pašto paslaugomis su išankstinio apmokėjimo etiketėmis gali būti taikomos atitinkamo paslaugų teikėjo sąlygos. Parduodantys naudotojai privalo sutikti su šiomis integruotų pašto paslaugų teikimo sąlygomis. Jeigu tarp ENEBA Sąlygų ir taikomų gabenimo paslaugų teikėjo sąlygų yra prieštaravimų ar neatitikimų, taikomos ENEBA sąlygos, kurioms teikiama pirmenybė.
 7. Mokėjimo sąlygos
  1. Perkantys naudotojai privalo sumokėti Parduodantiems naudotojams už į sąrašus įtrauktus Fizinius produktus, naudodamiesi Interneto svetainėje prieinamomis mokėjimo paslaugomis. Instrukcijos, kaip sumokėti Interneto svetainėje, pateikti čia.
  2. Mokėjimai turi būti atliekami Interneto svetainėje nurodyta valiuta, o visos kainos yra nurodytos su PVM (kai taikoma) ir kitais taikomais mokesčiais, tačiau neįskaitant pristatymo išlaidų ir kitų mokesčių už papildomas ENEBA siūlomas paslaugas, kurias Perkantys naudotojai gali pasirinkti naudotis.
  3. Perkantys naudotojai yra atsakingi už visas siuntimo išlaidas, įskaitant draudimą, išskyrus atvejus, kai Perkantis ir Parduodantis naudotojai susitarė kitaip.
  4. Į sąrašus įtrauktų Fizinių produktų kaina sumokama iš anksto. Lėšos Perkančiam naudotojui nuskaičiuojamos Perkančiam naudotojui ir Parduodančiam naudotojui sudarius Fizinių produktų pirkimo–pardavimo sutartį pagal 5 punktą.
  5. Siekdama apsaugoti Perkantį naudotoją, ENEBA sulaiko parduotų Fizinių produktų pirkimo kainą, kol užsakymas pažymimas kaip įvykdytas 6.8 punkte nustatyta tvarka. Šiuo laikotarpiu už ginčo inicijavimą atsako Perkantis naudotojas. Praėjus šiam laikotarpiui teisė gauti kompensaciją nebetaikoma ir lėšos paruošiamos išmokėti Pardavusiam naudotojui, atėmus komisinius ir (arba) kitus ENEBA mokėtinus mokesčius. Visi ginčai turi būti inicijuojami per Interneto svetainę, o ne naudojantis išorės mokėjimo paslaugomis.
  6. Jeigu Parduodantis naudotojas neišsiunčia parduotų Fizinių produktų per 5 (penkias) darbo dienas nuo sandorio patvirtinimo gavimo datos, ENEBA turi teisę grąžinti pirkimo kainą Perkančiam naudotojui. Be to, grąžinamos lėšos gali būti išmokėtos anksčiau, jei Parduodantis naudotojas yra neaktyvus ir (arba) yra kitų aplinkybių, kurios, pagrįsta ENEBA nuomone, leidžia manyti, jog mažai tikėtina, kad parduoti Fiziniai produktai bus pristatyti laiku. Pirkimo kainos grąžinimas yra vienintelė Perkančio naudotojo teisių gynimo priemonė dėl sutarties su Parduodančiu naudotoju.
  7. Perkančiam naudotojui inicijavus ginčą 6.8 punkte nurodyta tvarka, ENEBA sulaikys pirkimo kainą, atėmusi visus ENEBA mokėtinus komisinius ir (ar) kitus mokesčius, kol jis bus išspręstas.
  8. ENEBA bet kuriuo metu savo nuožiūra gali stabdyti ir (arba) atšaukti bet kokį sandorį ir (arba) prašomą mokėjimą, jei turi pagrindo manyti, kad tuo sandoriu gali būti sukčiaujama arba jis gali prieštarauti taikomiems teisės aktams, arba jis gali būti žalingas ENEBA ir (arba) Perkančiam naudotojui, Parduodančiam naudotojui ar trečiajam asmeniui.
  9. Be to, atkreipkite dėmesį, kad ENEBA naudojasi „Hyperwallet“ mokėjimo paslaugomis, kad padėtų įvykdyti Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų sudarytus sandorius. Toms mokėjimo paslaugoms taikomos „Hyperwallet“ paslaugų teikimo sąlygos ir „Hyperwallet“ privatumo politika. Interneto svetainėje naudodamiesi mokėjimo paslaugomis, Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai sutinka su „Hyperwallet“ sąlygomis. ENEBA neatsako už šio trečiojo asmens veiksmus ar neveikimą.
 8. Ginčų sprendimas
  1. 6.8 punkte nurodytais atvejais Perkantis naudotojas gali inicijuoti ginčą dėl Fizinių produktų pardavimo sandorio, kurį sudarė Perkantis naudotojas ir Parduodantis naudotojas. ENEBA siūlo Perkantiems ir Parduodantiems naudotojams funkciją, kuria naudodamiesi jie gali išspręsti tarpusavio ginčus nesikreipdami į ENEBA. Laikoma, kad ginčas yra išspręstas ir sandoris įvykdytas, kai Perkantis ir Parduodantis naudotojai pasiekia abipusį susitarimą. ENEBA nepriims jokių pakartotinių pretenzijų, susijusių su ginčais, dėl kurių abipusis susitarimas jau pasiektas.
  2. Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai raginami patys išspręsti tarpusavio ginčus, tačiau jei kuri nors šalis mano, kad draugiškai ginčo išspręsti nepavyks, gali perduoti ginčą spręsti ENEBA. Tokiu atveju ENEBA tarpininkaus, kad rastų abiem šalims tinkamą sprendimą.
  3. Įprastai Fizinių produktų, įsigytų per Interneto svetainę, negalima grąžinti, išskyrus atvejus, kai dėl to susitarė Perkantis naudotojas ir Parduodantis naudotojas. Atitinkamai teisė atsisakyti sutarties netaikoma, nes nė viena šalis neveikia kaip verslininkas, išskyrus atvejį, kai tai aiškiai numatyta įstatymuose, ir šia teise Perkantis naudotojas gali tiesiogiai pasinaudoti prieš Parduodantį naudotoją. ENEBA neprisiima atsakomybės už Parduodančio naudotojo reikalavimų nesilaikymo atvejus.
  4. Jeigu Perkantis ir Parduodantis naudotojai susitaria dėl parduotų Fizinių produktų grąžinimo, jam taikomos 6 punkto nuostatos, pagal kurias siuntą išsiunčia Perkantis naudotojas, o Parduodantis naudotojas ją priima. Jeigu Perkantis naudotojas siuntos neišsiunčia per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo, pažymima, kad užsakymas įvykdytas, o Parduodančiam naudotojui įskaitoma pirkimo kaina.
  5. ENEBA pasilieka teisę atsisakyti sumokėti kompensaciją ir reikalauti grąžinti Perkančiam ar Parduodančiam naudotojui jau sumokėtą kompensaciją, jei jis gavo atitinkamą kompensaciją iš kitų šaltinių (pvz., iš trečiojo asmens, mokėjimo paslaugų teikėjo).
  6. Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai yra skatinami bendrauti tarpusavyje pagarbiai ir sąžiningai. Bendraudami jie neturi teisės siųsti pranešimų:
   1. kurie gali būti laikomi reklaminiais;
   2. kurių turinys gali būti laikomas įžeidžiančiu, prieštaraujančiu gerai moralinei ar viešajai tvarkai;
   3. kurių turinys gali būti laikomas neteisėtu;
   4. kuris gali būti laikomas šlamštu (angl. spam);
   5. kuris gali kitaip pažeisti šias Sąlygas (įskaitant šį Priedą), gerą moralę ar viešąją tvarką.
  7. Ryšių kanalas, kuriuo Interneto svetainėje gali naudotis Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai, yra skirtas tik ginčams, susijusiems su konkrečiais sandoriais, kuriuos sudarė Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai, išspręsti. Griežtai draudžiama naudotis ryšio kanalu bet kokiais kitais tikslais (įskaitant sandoriams sudaryti už Interneto svetainės ribų ateityje), o juo naudojantis ne pagal paskirtį gali būti užšaldytos ar pašalintos Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų paskyros.
  8. Atkreipkite dėmesį, kad ENEBA gali naudoti automatinius nuskaitymo įrankius ir filtrus, kad aptiktų ir užkirstų kelią šlamštui ir (arba) sukčiavimui, ir (arba) bet kokiai kitai veiklai Interneto svetainėje, prieštaraujančiai galiojantiems teisės aktams ar Sąlygoms.
 9. Atsakomybės netaikymas
  1. Šios 9 punkto nuostatos tik papildo Sąlygose numatytas atsakomybės nuostatas ir neišplečia ENEBA atsakomybės.
  2. ENEBA nėra jokių Interneto svetainėje siūlomų parduoti ar per ją parduodamų Fizinių produktų savininkė. ENEBA nedalyvauja pirkimo–pardavimo sandoriuose, juos vykdo tik Perkantys naudotojai ir Parduodantys naudotojai. ENEBA neapriboja ir nepatvirtina Fizinių produktų, kuriuos Parduodantys naudotojai siūlo Interneto svetainėje, ir tiesiogiai, netiesiogiai ar vėliau neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, patirtus naudojantis Interneto svetainės turiniu ar jį pasitelkus. Be to, ENEBA neatsako už jokio Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų sandorio teisėtumą, patikimumą, naudingumą, teisingumą, tikslumą, išsamumą ir tinkamumą.
  3. ENEBA neatsako už jokius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kuriuos lėmė toliau išvardytos aplinkybės:
   1. Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų naudojimasis Paslaugomis; Perkančio ir Parduodančio naudotojų ENEBA pateiktos informacijos būsena, kilmė, netikslumas ar klastojimas ar daiktai, kuriuos Parduodantys naudotojai pardavinėja Interneto svetainėje;
   2. turinys, informacija, nuomonės ar pareiškimai, kuriuos pateikia Perkantis naudotojas, Parduodantis naudotojas arba trečiasis asmuo ar subjektas, apie kurį pranešama ar kuris rodomas Interneto svetainėje; 
   3. bet kokios Parduodančių naudotojų ar Perkančių naudotojų medžiagos gautos iš Paslaugų, kuri gali būti draudžiama arba naudojama abipusiu susitarimu, naudojimas, arba intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, konfidencialios informacijos arba informacijos, gautos iš Paslaugų iš trečiųjų asmenų, naudojimo tvarkos pažeidimas; 
   4. nesąžininga konkurencija ir neteisėta reklama;
   5. galimas duomenų praradimas dėl priežasčių, nesusijusių su Paslaugomis; 
   6. nepilnamečių asmenų prieiga prie Paslaugų ir jų turinio;
   7. galimybės naudotis Paslaugomis nebuvimas, prieigos klaidos ar Paslaugų tęstinumo trūkumas;
   8. ryšio klaidos ir kiti incidentai, perduodamų duomenų ištrynimas ar neužbaigtas perdavimas;
   9. neveikiantis Perkančio naudotojo ar Parduodančio naudotojo nurodytas el. pašto adresas ar kita su juo susijusi problema. 
  4. Bet kokios pretenzijos, pareikštos kilus ginčui tarp Perkančių naudotojų ir Parduodančių naudotojų, išsprendžiami tarpusavyje ir ENEBA visiškai už juos neatsako. Neatsižvelgdama į tai, ENEBA deda visas pastangas, kad pasiūlytų Perkantiems naudotojams ir Parduodantiems naudotojams greitą ir juos tenkinantį sprendimą per Interneto svetainės pagalbos centrą.
 10. Draugų programa
  1. Kiekvienas registruotas Naudotojas, kurio telefono numeris patikrintas, gali dalyvauti ENEBA draugų rinkodaros programoje (toliau – Draugų programa) ir gauti ENEBA lėšų. ENEBA lėšos, gautos dalyvaujant Draugų programoje, negrąžinamos ir, jei aiškiai nenurodyta kitaip, gali būti naudojamos tik Fiziniams produktams Interneto svetainėje pirkti.
  2. Norėdamas dalyvauti Draugų programoje, Naudotojas gali tiesiog pasidalyti su savo draugais savaime sukurta draugo nuoroda (toliau – Specialiosios nuorodos), kuri yra jo paskyros skiltyje „Premijos“ (angl. Bonus).
  3. Asmeniui (toliau – Draugas) spustelėjus Specialiąją nuorodą, tapus Parduodančiu naudotoju ir pardavus Fizinių produktų Interneto svetainėje, Naudotojas gali už tinkamą pardavimą toliau aprašyta tvarka gauti komisinių (ENEBA lėšų forma).
  4. ENEBA gali nustatyti dalyvaujančiam Naudotojui priskirtų Draugų skaičiaus, taip pat Draugų tinkamo pardavimo sandorių skaičiaus apribojimus.
  5. Laikoma, kad įvykdytas tinkamas pardavimas (toliau – Tinkamas pardavimas), kai:
   1. Draugas paspaudžia Specialiąją nuorodą, kuri nukreipia į Interneto svetainę;
   2. susikuria Paskyrą ir tampa tinkamu Parduodančiu naudotoju;
   3. paskelbia į Fizinio produkto pasiūlymą;
   4. jo Fizinį produktą nuperka kitas Naudotojas (išskyrus dalyvaujantį Naudotoją); ir
   5. šis pardavimo užsakymas Interneto svetainėje pažymimas kaip užbaigtas.
  6. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodyta, Tinkamas pardavimas pripažįstamas netinkamu, jei jį vykdant pažeidžiamas šis 10 punktas arba bet kurios kitos Draugų programai taikomos sąlygos, specifikacijos, pareiškimai ar politika, kurią ENEBA yra tam tikru metu išleidusi.
  7. Be to, pardavimas, kuris kitu atveju būtų laikomas Tinkamu pardavimu, pripažįstamas netinkamu ir neįtraukiamas į Draugų programą šiais atvejais:
   1. Tinkamas pardavimas užbaigtas pašalinus dalyvaujančio Naudotojo paskyrą;
   2. Draugas įvykdo Tinkamą pardavimą nesilaikydamas Sąlygų (įskaitant šio Priedo);
   3. Tinkamo pardavimo vertė yra mažesnė už minimalią ENEBA nustatytą ribą;
   4. Tinkamas pardavimas įvykdytas tarp Draugo ir dalyvaujančio Naudotojo;
   5. Tinkamas pardavimas viršija ENEBA vienam Draugui nustatytą pardavimo apimties ribą;
   6. Draugų Tinkamas pardavimas viršija dalyvaujančiam Naudotojui priskirtą Draugų ribą;
  8. Griežtai draudžiama kurti papildomas Paskyras ar kitaip manipuliuoti Draugų programa, siekiant dirbtinai didinti gautinius komisinius, ir visų atliekant tokius veiksmus dalyvaujančių Naudotojų paskyros gali būti užšaldytos ir (arba) pašalintos.
  9. Dalyvaujančiam Naudotojui pažeidus šį 10 punktą, be kitų teisių ar teisių gynimo priemonių, kuriomis ENEBA gali naudotis, ji taip pat pasilieka teisę visam laikui (tiek, kiek leidžia įstatymai) nutraukti komisinių, kurie kitu atveju būtų mokami pagal Draugų programą, mokėjimą (ir dalyvaujantys Naudotojai sutinka, kad jie neturės teisės jų gauti).