Privatumo pranešimas

Versija 1.7, paskutinį kartą atnaujinta 2023-01-11

Šiame privatumo pranešime mes, UAB Helis play, juridinio asmens kodas 304923415, registruota buveinė Gynėjų g. 4-333, Vilnius, Lietuvos Respublika („ENEBA“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje ENEBA (www.eneba.com) ir naudojant ENEBA mobiliąją programėlę (toliau jie vadinami „Platforma“) bei naudojantis mūsų paslaugomis. Visi asmens duomenys tvarkoma pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (EU) 2016/679 („BDAR“) ir kitus teisės aktus, nustatančius asmens duomenų apsaugą.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų platformoje, prašysime Jus sutikti (arba ne – tai priklauso nuo Jūsų) su slapukų naudojimu, šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

Mūsų platformoje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, o taip pat riboti slapukais apie Jus gaunamos informacijos kiekį.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 1. kaip naudojame Jūsų duomenis;
 2. kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
 3. kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
 4. kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
 5. kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
 6. kaip naudojame slapukus;
 7. į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

Iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų privatumo, galite susiekti su mumis el. paštu: privacy@eneba.com.

Įsidėmėkite, kad naudojantis ENEBA mobiliąja programėle, bus taikomas ir mobiliosios programėlės privatumo pranešimas.

Pagrindiniai duomenų apsaugos principai ir konfidencialumas

ENEBA tvarko visus asmens duomenis laikydamasi bendrųjų duomenų tvarkymo principų:

 • teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu (teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas);
 • rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik konkečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkyti jų jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su tais, kurie nurodyti duomenims renkant (tikslų apribojimas);
 • užtikrinti, kad asmens duomenys yra tinkami, susiję ir neviršija tikslų, kuriais jie yra renkami (duomenų minimizavimas);
 • užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, prireikus, atnaujinami (tikslumas);
 • užtikrinti, kad asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektus galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo surinkti (saugojimo apribojimas);
 • tvarkyti asmens duomenis taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar nesankcionuoto jų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ar organizacines priemones (vientisumas ir konfidencialumas).

Visa informacija, kurią tvarko ENEBA, yra laikoma griežtai konfidencialia. Visa informacija saugoma ir prieinama tik kvalifikuotam ir įgaliotam personalui.

 1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

  Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

  • duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
  • tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
  • tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei
  • duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

  Tad kokius asmens duomenis renkame ir kodėl?

  1. Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų platforma bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“)Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi paltformoje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo platformoje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi platforma ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti platformą bei pritaikyti teikiamas paslaugas kiekvieno naudotojo poreikiams.
  2. Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, socialinių tinklų paskyrų informaciją (jei registruojatės naudodamiesi socialinių tinklų paskyra) ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu, o taip pat Jūsų pirkimo istoriją (įskaitant sandorio numerį, datą, užsakymo informaciją, mokejimo būdą, kainų pokyčiai). Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai susikuriate paskyrą ir pradedate pirkimo procesą. Kai kurie duomenys (pvz., vidinė numeracija) yra sugeneruojama mūsų. Prieigos duomenis tvarkome platformos administravimo, paslaugų teikimo, platformos ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti platformą ir su ja susijusią mūsų veiklą.
  3. Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugų teikimu Jums mūsų platformoje („sandorių duomenys“). Sandorių duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius, banko sąskaitos ir sandorių duomenis. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant teikti pagalbą Jums įsigyjant ar parduodant prekes, o taip pat tvarkomi dėl paslaugų teikimo bei tinkamos tokių sandorių apskaitos. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymas ir/arba, Jūsų prašymu, veiksmai, atliekami siekiant sudaryti tokią sutartį ir teisėtas mūsų interesas – tinkamas mūsų platformos ir verslo administravimas.
  4. Mes tvarkome informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonėmis („Pinigų plovimo prevencijos duomenys“). Pinigų plovimo prevencijos duomenys gali apimti Jūsų adresą ar gyvenamąją vietą, asmens tapatybės dokumentus, įskaitant Jūsų nuotrauką, dokumentus apie Jūsų pajamų šaltinį, sąskaitas už komunalines paslaugas ir kt. Prašydami Jūsų pateikti šią informaciją, įgyvendiname įstatymų nustatytus reikalavimus, pagal kuriuos privalome vykdyti „Pažink savo klientą“ (angl. know your client) pareigas ir mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti, kad platformoje savo produktais prekiautų tik patikimi prekybininkai.
  5. Mes turime specialų sukčiavimo aptikimo procesą, kuris padeda aptikti ir užkirsti kelią bet kokiems apgaulindiems sandoriams („sukčiavimo aptikimo duomenys“). Siekdami laiku nustatyti riziką ar sukčiavimą, veiksmingai užkirsti kelią nesąžiningoms operacijoms ir pagerinti sukčiavimo aptikimo procesą, renkame ir apdorojame įvairius paskyros duomenis, kurie leidžia mums nustatyti, ar vartotojo veiksmai rodo įtartiną elgesį (pvz., ar vatotojas yra robotas, ar anksčiau bandė sukčiauti ir panašūs požymiai, susiję su nesąžinigu elgesiu). Mūsų vidinė sistema be surinktų sandorių, paskyrų ar kitų duomenų, gali generuoti papildomos informacijos, pvz., unikalius identifikatorius.
  6. Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų platformoje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.
  7. Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, platforma automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama platformoje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti platformą ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.
  8. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.
  9. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.
  10. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus
 2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?
  1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitai Jūsų pirkimo-pardavimo sutarties šaliai (Pardavėjui, Parduodančiam naudotojui ar Perkančiam naudotojui, priklausomai nuo atvejo) tiek, kiek tai bus būtina sutarčiai tarp Jūsų įvykdyti arba teisinių pareigų vykdymui užtikrinti.
  2. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti. Įskaitant, bet neapsiribojant vidaus administravimą, o taip pat dalijantis IT paslaugų ir duomenų centrais tarp grupės bendrovių.
  3. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.
  4. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų kovos su sukčiavimu, rizikos ir atitikties teikėjams tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Jūsų asmens duomenų apsaugai ir mūsų teisinių pareigų vykdymui.
  5. Finansiniai sandoriai, susiję su paslaugų teikimu platformoje gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų sandorių duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų mokėjimų vykdymo, pinigų pervedimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų pervedimų tvarkymo tikslais.
  6. Mes galime atskleisti Jūsų duomenis pašto ir kurjerių paslaugų tiekėjams. Mes dalinsimės svarbiais pristatymo duomenimis (pvz., Gavėjo vardu, pavarde, kontaktine informacija ir pristatymo adresu) tiek, kiek tai bus būtina pristatant įsigytus produktus ir sprendžiant su tokiais pristatymais susijusius skundus ir užklausas. Daugiau informacijos rasite paslaugų tiekėjo privatumo politikoje ir sąlygose. Pavyzdžiui, jei Jūsų siunta pristatoma per „Vinted GO“, Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos jų bendrosios sąlygos
  7. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai, naujienlaiškių siuntimo paslaugų tiekėjai, vartotojų atsiliepimų svetainės ir kitų paslaugų tiekėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
  8. Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
  9. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tačiau mes visada stengiamės užtikrinti, kad visi Jūsų duomenys būtų tvarkomi EEE. Atminkite, kad ne EEE šalyse asmens duomenys gali būti mažiau apsaugoti nei EEE šalyse. Mes atidžiai stebime Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų gaires ir jų pakeitimus dėl duomenų perdavimo už EEE ribų ir kruopščiai įvertiname sąlygas, kuriomis Jūsų duomenys yra perduodami tokiems asmenims. Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų saugumo lygį ir garantuoti teisėtą duomenų perdavimą, sudarome standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarčių sąlygas arba užtikriname tai kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Mes imsimės visų būtinų priemonių užtikrinti tinkamam Jūsų privatumo saugojimui ir apsaugai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tinkamas apsaugos priemones, galite susisiekti su mumis el. paštu: privacy@eneba.com.
 3. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?
  1. Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:
   1. prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio informacijos paskyroje atnaujinimo;
   2. sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;
   3. Pinigų plovimo prevencijos duomenys saugomi aktualių teisinių reikalavimų nustatytą laikotarpį;
   4. sukčiavimo aptikimo duomenys saugomi tol, kol yra aktyvi Jūsų paskyra, arba ilgiau, jei buvo nustatyta, kad paskyra gali būti naudojama sukčiavimui; 
   5. pranešimų duomenys saugomi tol, kol yra aktyvi Jūsų paskyra, nebent atšauksite savo sutikimą anksčiau;
   6. komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.
  2. Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.
  3. Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, nei nurodyta, tais atvejais, kai:
   1. tai būtina mūsų teisėtiems verslo interesams, pvz., sukčiavimo aptikimui ir prevencijai bei saugumo didinimui. Jei ENEBA sustabdo Jūsų paskyros veikimą dėl saugumo ir sukčiavimo prevencijos priežasčių, mes galime pasilikti tam tikrą paskyros informacijos dalį, kuri draustų šiam vartotojui ateityje susikurti naują paskyrą;
   2. tai būtina tam, kad galėtumėme vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. ENEBA gali pasilikti tam tikrą Jūsų informaciją mokesčių, teisinės atskaitomybės ir audito prievolėms vykdyti;
   3. tai reikalinga sprendžiant teisinius ginčus;
   4. tai būtina vykdant mūsų susitarimus ir/arba siekti ar apsaugoti teisėtus interesus;
   5. siekiant apsaugoti platformą nuo atsitiktinio ar kenkėjiško praradimo ar sunaikinimo, likusios Jūsų asmeninės informacijos kopijos negali būti pašalintos iš mūsų atsarginių sistemų ribotą laiką.
 4. Tiesioginė rinkodara
  1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) pateiksime juos Jūsų paskyroje, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.
  2. Taip pat jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.
  3. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.
  4. Tai galite padaryti:
   1. paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
   2. susisiekiant su mumis skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.
  5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad kadangi mūsų veiklą sudaro gausybė tarpusavyje susijusių paslaugų, gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.
  7. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu, mūsų paslaugų teikimo sąlygų tvarkos atnaujinimu ar kitais svarbiais pranešimais, susijusiais su platformos veikimu.
 5. Jūsų teisės
  1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.
  2. Kitos Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:
   1. teisė susipažinti su duomenimis;
   2. teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros, spausdami čia;
   3. teisė reikalauti ištrinti duomenis;
   4. teisė apriboti duomenų tvarkymą;
   5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
   6. teisė į duomenų perkeliamumą;
   7. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
   8. teisė atšaukti sutikimą.
  3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.
  4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.
  5. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
  7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
  9. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.
  10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
   1. sutikimas; arba
   2. sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,

    turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

  11. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/.
  12. Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
  13. Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar platformoje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus skiltyje „Kontaktai“ nurodyta kontaktine informacija arba el. paštu privacy@eneba.com.
 6. Apie slapukus
  1. Savo platformoje naudojame slapukus, kad  kuo labiau pritaikytume platformos veikimą ir galėtumėme palengvinti naudojimąsi naršant platformą.
  2. Kas yra slapukas?
  3. Slapukas – tai mažos apimties tekstinis failas, įdedamas į Jūsų įrenginį ir įgalinantis mūsų platformos funkcijas. Pavyzdžiui, slapukai leidžia mums atpažinti Jūsų įrenginį, užtikrinti prieigą prie platformos. Jie leidžia platformai saugoti tokius duomenis, kaip:
  4. prisijungimo duomenys (prietaiso IP adresas, prisijungimo laikas ir lokacija, iš kurios jungiamasi)'
  5. naršyklės tipas;
  6. demografinė informacija (amžiaus grupė, lytis);
  7. duomenys apie tai, kaip naršote svetainę (kokias skiltis aplankote, kokiais produktais domitės).
 7. Slapukai, kuriuos naudojame
  1. Svetainėje naudojame keturių pagrindinių paskirčių slapukus, žemiau juos pateikiame, kartu įvardydami jų naudojimo tikslus:
  2. Būtinieji slapukai – šie slapukai yra būtini tinkamam svetainės veikimui ir mūsų sistemose jų išjungti negalima. Paprastai jie nustatomi tik reaguojant į Jūsų atliktus veiksmus, kurie sudaro paslaugų užklausą, tokiais veiksmais galėtų būti laikomi privatumo nuostatų nustatymas, prisijungimas prie paskyros ar formų užpildymas. Galite nustatyti savo naršyklę blokuoti ar įspėti apie šiuos slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės dalys gali neveikti;
  3. Analitiniai slapukai – šie slapukai leidžia mums įvertinti vartotojų apsilankymus ir jų srauto šaltinius tam, kad galėtume nustatyti ir gerinti savo svetainės našumą. Jie parodo, kurie puslapiai yra daugiau, ar mažiau populiarūs, ir kokius veiksmus lankytojai atlieka svetainėje. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta, todėl yra anonimiška. Jei atmesite šiuos slapukus, mes nežinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje;
  4. Funkciniai slapukai – šie slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją, kuri keičia svetainės elgesį, kaip ir ką matote joje, pvz., Jūsų pageidaujamą regioną.
  5. Tiksliniai/reklaminiai slapukai – šie slapukai per mūsų svetainę gali būti nustatyti mūsų reklamos partnerių. Šios įmonės gali jais pasinaudoti kuriant Jūsų interesų profilį ir rodant atitinkamas Jums aktualias reklamas kitose svetainėse. Šiam tikslui jie neišsaugo Jūsų asmeninės informacijos, tai atliekama unikaliai identifikuojant Jūsų naršyklę ir interneto įrenginį. Jei atmesite šiuos slapukus, Jums bus pateikiama mažiau Jūsų interesus atitinkančios reklamos.
 8. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai
  1. Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus (trečiųjų šalių slapukai), kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs naudojatės mūsų platforma.
  2. Visą ENEBA svetainėje naudojamų slapukų sąrašą ir aprašymus rasite puslapio poraštėje spustelėję nuorodą Slapukų nuostatos.
 9. Kaip galite valdyti slapukus?
  1. Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, ChromeFirefoxInternet ExplorerSafariEdge. Jei apie slapukų valdymą norite sužinoti daugiau, apsilankykite https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ arba https://www.youronlinechoices.com/.
  2. Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.
  3. Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų platformos funkcijomis.
  4. Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti, naudodamiesi puslapio apačioje pateikiama nuoroda.
 10. Trečiųjų šalių svetainės

  Platformoje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

 11. Vaikų asmens duomenys
  1. Mūsų platformoje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 16 metų arba tokio amžiaus, kurį nustatė atitinkamos šalies įstatymai, suteikiantys teisę Jums prisiimti įsipareigojimus, kylančius iš sutartinių santykių, ir leidžiančius atlikti teisinius veiksmus.
  2. Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, be vaiko tėvo pareigų turėtojo sutikimo, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.
 12. Duomenų atnaujinimas

  Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

 13. Pranešimo pakeitimai

  Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami platformoje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.