Jag kan inte aktivera nyckeln

Aktiverar du spelet på rätt plattform?

Ofta köper kunder en produkt på en plattform och försöker aktivera den på en annan (t.ex. Steam-nyckel fungerar inte på Origin och dyl.). Kontrollera igen om du försöker aktivera din nyckel på den rätta plattformen.

Kontrollera Guiden för nyckelaktivering

Har du kopierat nyckeln korrekt?

Det är lätt att göra fel när man skriver om nyckeln. Kontrollera om det inte finns några ihopblandade liknande tecken, t.ex. en bokstav o och en siffra 0.

Gå till Mitt bibliotek

Försökte du följa guiden för nyckelaktivering?

Aktiveringsguider hjälper dig att gå igenom hela aktiveringsprocessen steg för steg. Se till att du har gjort de steg som beskrivs där.

Was this article helpful?