Termeni & Condiții

Versiunea 1.3, modificată ultima dată 2020-02-17

 1. Dispoziții generale
  1. Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și orice alt site web ’ uri sunt destinate să furnizeze informații despre ENEBA și să ofere clienților regulile de cumpărare a Produselor în e-magazinul condus de ENEBA pe site-ul Web.
  2. Acești Termeni și condiții se aplică nu numai clienților, ci și oricărui utilizator anonim care intră pe site și care introduce, acceptă acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și orice alt site Web ’ s documentația.
  3. Vă rugăm să rețineți că ENEBA în sine nu vinde conținut digital către clienți și acționează doar ca agent de prezentare a Oasis Digital Limited, cu sediul în 2003, 20 / F, Turnul 5, China Hong Kong, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui , Kowloon, Hong Kong, numărul de înregistrare 2661254 (“furnizorul”) în încheierea contract de vânzare cu clienții în numele furnizorului. Orice acceptare a comenzilor și încheierea contract de vânzare de către ENEBA va obliga numai furnizorul care este proprietarul și vânzătorul produselor. La încheierea contract de vânzare, ENEBA va acționa în orice moment în interesul furnizorului. Orice referire din Termeni și condiții referitoare la drepturile și obligațiile ENEBA legate de Contractul de vânzare va însemna drepturile și obligațiile furnizorului care, din când în când, pot fi efectuate de către ENEBA în numele și în interesul furnizorului.
  4. Acești Termeni și condiții se aplică pentru fiecare Contract de vânzare între Vanzător și Clienți cu privire la achiziționarea de Produse. Înainte de a cumpăra ceva prin intermediul site-ului Web, clienții sunt încurajați să familiarizeze cu atenție cu acești Termeni și condiții. Nicio achiziție nu va fi disponibilă fără ca Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate să fie confirmate de Client.
  5. Vă rugăm să fiți informat că Termenii și condițiile se pot schimba din când în când în conformitate cu procedura prevăzută în secțiunea 2.3 de mai jos. Înainte de a efectua orice Comandă, ENEBA recomandă cu tărie clienților să citească Termenii și condițiile pentru a se familiariza pe deplin cu termenii specifici pe care se va face comanda.
  6. Definiții:  
   1. Contul   – un cont care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza serviciile oferite pe site și de a beneficia de toate avantajele acestuia.
   2. Client – o persoană care a înregistrat un Cont de pe site și are intenția de a purta un Produs utilizând Serviciile furnizate de ENEBA.
   3. ENEBA – UAB Helis play, cu sediul la Gyneju 4-333, Vilnius, Republica Lituania.
   4. Ordinul – plasarea unei instrucțiuni de achiziționare de bunuri sau servicii digitale de către un client prin intermediul site-ului web.
   5. Politica de confidențialitate   – reguli care stabilesc datele personale și procesele de protecție a confidențialității furnizate de ENEBA.
   6. Produs – conținutul digital care are codul de activare și poate fi utilizat numai după ce este activat pe Client ’ platforma de calculatoare.
   7. Contract de vânzare   – orice acord contractual dintre Client și Furnizorul care obligă Furnizorul să transfere dreptul de proprietate asupra conținutului digital către Client și Client pentru a-i plăti prețul.
   8. Serviciu   – unul dintre serviciile furnizate de ENEBA, așa cum este descris în acești Termeni și condiții.
   9. Termeni și condiții   – acest set de reguli care determină drepturile și obligațiile clienților și ENEBA și utilizarea termenilor site-ului.
   10. Site web   – un site care poate fi accesat pe platforma de internet la adresa: www.eneba.com.
 2. Aplicabilitatea Termenilor și condițiilor
  1. Clienților cărora se interzice să utilizeze site-ul datorită reglementărilor statului sau restricțiilor regionale, inclusiv țara / regiunea în care își are reședința curentă și locul de utilizare a serviciilor, li se solicită să se abțină de la utilizarea site-ului.
  2. Clientul confirmă că are cel puțin 16 (șaisprezece) ani sau a împlinit vârsta în țara respectivă ’ care îi permite să-și asume responsabilitatea pentru obligațiile care decurg din relațiile contractuale și să aibă capacitatea deplină de a lua măsuri legale. De asemenea, Clientul confirmă că nu există restricții în țara respectivă ’ pentru a utiliza serviciile furnizate de ENEBA.
  3. ENEBA are dreptul de a aduce modificări și modificări la acești Termeni și condiții, inclusiv dreptul de a atrage noi provizioane și de a retrage cele vechi, în mod discreționar, în mod unilateral și în orice moment prin anunțarea modificărilor Termenilor și condițiilor privind site-ul. Este Clientul ’ obligația de a verifica periodic dacă Termenii și condițiile au fost supuse modificărilor. Prin utilizarea ulterioară a Website-ului și a Serviciilor, Clientul confirmă faptul că este obligat să respecte toate modificările aduse Termenilor și condițiilor. Modificările Termenilor și condițiilor intră în vigoare în 10 (zece) zile de la anunțarea pe site, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit.
  4. ENEBA comunică cu Clientul prin trimiterea de e-mailuri sau prin intermediul Contului de Web ’ cu sistemul electronic electronic, lăsându-le notificări. Clientul acceptă necondiționat să primească comunicațiile în format electronic și este de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care ENEBA le furnizează în mod electronic îndeplinesc în scris orice cerințe legale ale unei astfel de comunicări.
 3. Formarea unui contract de vânzare
  1. Orice Ordin comandat de Client prin intermediul Website-ului va fi considerat a fi o ofertă a Clientului de a cumpăra Produse care fac obiectul acestor Termeni și Condiții. ENEBA are dreptul de a verifica Clientul ’ înainte de a accepta Clientul ’ s Ordine. ENEBA va accepta în mod explicit prin notificarea acceptării sau implicit prin executarea Ordinului, integral sau parțial. Orice formă de acceptare de către ENEBA va duce la un Contract de vânzare între Furnizorul și Client, reglementat de acești Termeni și condiții.
  2. Clientul poate achiziționa produse (coduri) pentru a activa jocuri prin intermediul platformei jocului. Nici o comandă nu va fi considerată acceptată de ENEBA până când produsele comandate (bunuri digitale) vor fi puse la dispoziție și clientul va primi e-mailul de confirmare relevant. ENEBA va încerca să notifice Clientul în cazul în care ENEBA refuză să accepte o Comandă utilizând adresa de e-mail sau alte informații de contact pe care Clientul le-a furnizat cu Ordinul. Odată ce codul a fost validat (acceptat de platformă), acesta va fi considerat ca fiind “ folosit ” .
  3. Nu există termeni, condiții sau specificații – sau orice altă formulare sau document similar – aprobate, livrate sau conținute în Customer ’ , va face parte din contractul de vânzare încheiat la confirmarea comenzii doar ca urmare a faptului că un astfel de document este menționat în contractul de vânzare, iar clientul renunță la orice drept care altfel ar trebui să se bazeze pe acești termeni.
  4. ENEBA va executa comenzi conform cerințelor clientului, dar poate – la propria discreție – să furnizeze Produse înlocuitoare la solicitarea Clientului sau în cazul în care Produsul a fost înlocuit cu cea mai recentă versiune. Pentru evitarea oricărei îndoieli, orice eventuală închiriere a unor astfel de solicitări ale clienților nu va fi interpretată ca o performanță contractuală din trecut pe care un Client poate solicita ENEBA să continue să primească astfel de solicitări în viitor. În măsura în care Comenzile nu pot fi îndeplinite complet din stoc, soldul nerealizat va fi (la opțiunea Clientului) fie pus înapoi Comandă care urmează a fi îndeplinită atunci când ENEBA va avea stoc în continuare sau va fi anulată și restituită Clientului.
  5. Atât ENEBA, cât și Clientul recunosc că nu s-au bazat pe nicio declarație, promisiune sau reprezentare făcută sau dată de sau în numele celeilalte, care nu este prevăzută în contractul de vânzare încheiat la confirmarea comenzii sau în orice e-mail de confirmare ; fără însă ca un astfel de e-mail de confirmare să reprezinte o modificare a Termenilor și condițiilor care guvernează acest Contract de vânzare. Nimic din aceste Termeni și condiții nu exclude sau nu limitează niciuna dintre părți " ’ răspunderea pentru fraudă sau denaturare frauduloasă.
  6. Instrucțiuni pentru efectuarea plăților prin intermediul site-ului pot fi găsite aici. Aceste instrucțiuni sunt parte integrantă a termenilor și condițiilor.
 4. Terminarea și rambursările
  1. Având în vedere natura digitală a Produselor (coduri de activare) comercializate și vândute prin intermediul Website-ului, Clientul poate trimite o solicitare de rambursare către condiția absolută că produsul (codul de activare) achiziționat nu a fost revizuit pe platforma ENEBA. Solicitările de rambursare trebuie să fie completate prin secțiunea de asistență pentru clienți a site-ului web în termen de 14 (paisprezece) zile de la livrarea produsului (codului de activare) de către ENEBA către client.
  2. Rețineți că de obicei, ENEBA nu va putea verifica dacă Produsul a fost utilizat după cumpărare. Astfel, în conformitate cu legea, Clientul acceptă și este de acord că va pierde dreptul de a se retrage și la rambursare imediat ce Clientul revizuiește produsul (cod de activare). Dacă solicitarea este aprobată, procesul de rambursare poate dura până la 14 (paisprezece) zile.
  3. După ce produsul a fost revizuit pe platforma ENEBA, Clientul are dreptul la o rambursare de la ENEBA numai dacă:
   1. Produsul (codul de activare) nu este conform descrierii (lipsă conținut, versiune greșită, cod pentru altă platformă etc.); sau
   2. Produsul (codul de activare) nu funcționează conform așteptărilor (indicat ca nevalid sau utilizat când Clientul încearcă activarea sa pe platforma corectă).
  4. Dacă solicitarea Clientului pentru o rambursare este acordată, ENEBA va restitui suma plătită de Client prin aceeași sursă de plată prin care a fost efectuată plata inițială, sau în cazul în care Clientul este în mod expres de acord, către portofelul ENEBA.
  5. Pentru ca un Client să își exercite drepturile sale conform Secțiunii 4.3, Clientul trebuie să prezinte ENEBA dovezi suficiente privind deficiențele relevante, dar și dovada că astfel de deficiențe existau deja la momentul achiziției Produsului digital.
 5. Prețurile produselor
  1. Preturile Produselor vor fi citate pe site-ul nostru din timp în timp. ENEBA ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că prețurile Produselor sunt corecte în momentul în care informațiile relevante au fost introduse în sistem. Cu toate acestea, dacă descoperim o eroare în prețul Produsului (produselor) pe care l-ați comandat, se va aplica secțiunea 5.3.
  2. Prețurile pentru produsele ENEBA se pot schimba din când în când, însă modificările nu vor afecta contractele de vânzare încheiate deja.
  3. Site-ul ENEBA conține un număr mare de Produse. Este întotdeauna posibil ca, în ciuda eforturilor rezonabile ale ENEBA, unele produse de pe site-ul Web să poată fi incorect evaluate. Dacă ENEBA descoperă o eroare a prețului produselor pe care Clientul le-a comandat, ENEBA va scrie Clientului, pentru a informa Clientul despre această eroare și ENEBA va oferi Clientului opțiunea de a continua să cumpere Produsul la prețul corect sau să anuleze comanda Clientului . ENEBA nu va procesa Clientul până când ENEBA va avea instrucțiunile clienților ’ . Dacă ENEBA nu poate să contacteze Clientul folosind datele de contact furnizate de Client în timpul procesului de comandă, ENEBA va trata Comanda ca fiind anulată și va notifica Clientul. Rețineți că, în cazul în care eroarea de stabilire a prețurilor este evidentă și inconfundabilă și ar fi putut fi recunoscută în mod rezonabil de către Client ca fiind o corecție eronată, ENEBA nu trebuie să furnizeze Produsele Clientului la un preț incorect (mai mic).
 6. Conturile utilizatorilor
  1. Persoana care dorește să acceseze toate serviciile furnizate pe site-ul web trebuie să înregistreze și să creeze un cont. Cu toate acestea, nu va fi necesar un cont de utilizator pentru achiziționarea produselor de pe site. Înregistrarea continuă prin completarea tuturor informațiilor necesare în formularul de înregistrare care poate fi găsite pe site. Persoana va fi rugată să-și prezinte numele de utilizator, adresa de e-mail, parola și alte informații. Pentru a finaliza înregistrarea, persoana va trebui să accepte Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate și orice altă documentație a site-ului, dacă există. Lipsa furnizării oricăror informații care, la discreția exclusivă a ENEBA, este necesară pentru a verifica orice astfel de utilizator nou (indiferent dacă aceste informații sunt necesare în acești Termeni și condiții), este considerat motiv pentru refuzul de a continua înregistrarea.
  2. Înregistrarea pe site de către Client este echivalentă cu o astfel de persoană care a citit, a înțeles și a acceptat în totalitate acești Termeni și condiții, inclusiv Politica de confidențialitate și orice alt site ’ și a aprobat procesarea de către ENEBA acum și în viitor a datelor personale transferate către ENEBA în timpul procesului de înregistrare a site-ului web. Indiferent de cele menționate mai sus, o persoană care nu s-a înregistrat pe site și nu a obținut un cont este considerată, de asemenea, că a acceptat acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și orice alt site web ’ de la momentul în care alege să utilizeze oricare dintre funcționalitățile site-ului.
  3. Toate persoanele care doresc să aibă acces la toate serviciile furnizate de ENEBA trebuie să fie de acord cu cerința ca ENEBA să aibă acces în utilizarea instrumentelor pentru a localiza Gestionarea Contului cu scopul de a identifica țara de la care se efectuează înregistrarea.
  4. În orice moment, în cazul în care ENEBA consideră că contul prezintă un risc ridicat de a deteriora orice persoană, ENEBA are toate drepturile de a suspenda utilizarea Contului, prin limitarea înregistrării accesului în Cont, reținerea tranzacțiilor etc. riscul este eliminat (la discreția exclusivă a ENEBA), ENEBA va reactiva contul. În situația în care administratorul contului încalcă legea sau acești Termeni și condiții, ENEBA are dreptul să blocheze Contul. ENEBA are dreptul să suspende sau să blocheze utilizarea Contului, cu condiția ca, în opinia ENEBA, să apară orice alte circumstanțe care ar putea duce la risc pentru orice persoană sau încălcarea legilor.
  5. ENEBA are, de asemenea, dreptul de a solicita clienților să prezinte documente eligibile (copii sau scanări) pentru a autentifica informațiile corespunzătoare care au fost îndeplinite în formularul de înregistrare. Dacă documentele necesare nu vor fi depuse în termen de 10 (zece) zile, ENEBA are dreptul să suspende accesul la Cont sau să rețină orice alte acțiuni întreprinse de Clienți.
  6. Clienții sunt responsabili pentru îngrijirea rezonabilă a Contului și trebuie să se asigure că adresa de e-mail este actualizată. ENEBA nu este responsabil pentru situațiile în care Clienții nu primesc informații din cauza neglijenței lor.
  7. În situația în care ENEBA decide că site-ul trebuie modernizat sau are probleme tehnice, ENEBA are dreptul de a restricționa posibilitatea de conectare la Cont sau utilizarea serviciilor respective sau chiar accesul general la Website.
  8. Clienții recunosc că furnizarea oricăror informații despre contul lor ar putea cauza daune întreprinderii ENEBA sau unor terțe persoane. Aceștia sunt responsabili de asigurarea acestui tip de informații și în cazul în care aceștia nu reușesc să asigure că clienții sunt responsabili pentru eliminarea tuturor daunelor cauzate.  
  9. Clientul nu va folosi alte Conturi și nu va pune Conturile la dispoziția altui Client sau a unor terțe părți. Excepția de la regula din această secțiune de mai sus este aceea de a permite angajaților sau altor persoane autorizate corespunzător ale Clientului să acționeze în numele respectivului Client. Cu toate acestea, orice responsabilitate pentru acțiunile și rezultatele persoanelor care au avut acces la conturile respectivului client va fi asumată de clientul respectiv.
 7. Termenii și condițiile de utilizare
  1. În conformitate cu acești Termeni și condiții, ENEBA acordă clienților o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, care nu este sublicenșabilă, pentru a accesa și a face uz personal și necomercial Serviciile furnizate de ENEBA. Această licență este strict limitată la funcționalitățile site-ului.
  2. Clienții sunt obligați să nu abuzeze de Serviciile ENEBA și să-l folosească numai după cum este stabilit prin lege și prin acești Termeni și condiții. Utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor ar putea cauza un efect negativ asupra ENEBA sau unor terțe persoane și dacă clienții au încălcat utilizarea serviciilor, ei sunt responsabili pentru eliminarea tuturor daunelor cauzate.
  3. Toate drepturile companiei ENEBA sau ale licențiatorilor, furnizorilor, proprietarilor sau altor persoane sunt protejate chiar dacă nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni și condiții.
  4. Orice obiecte de proprietate intelectuală de pe site, cu excepția celor încărcate, transmise, puse la dispoziție, publicate de către clienți, precum și selecția, organizarea, coordonarea, compilarea materialelor și planul general și natura site-ului constituie intelectual proprietate a ENEBA. Sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, drepturi de desen sau model industrial și orice alte drepturi și prevederi, inclusiv convenții internaționale și drepturi de proprietate.
  5. Clienții sunt obligați să citească și să accepte Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate, precum și oricarui alt site ’ pentru a asigura protecția datelor lor personale. Clienții se angajează să efectueze toate acțiunile posibile pentru a nu intra în situația violarii protecției datelor cu caracter personal .  
  6. ENEBA are dreptul să furnizeze clienților hyperlink-uri pe site-ul web cu alte produse ’ (de exemplu, bannere, canale) care le conduc către site-urile web ale unor astfel de furnizori. ENEBA nu este răspunzătoare pentru certitudinea, acuratețea sau fiabilitatea informațiilor furnizate de furnizorii menționați. ENEBA recomandă citirea tuturor documentelor din site-urile furnizorilor. Clienții recunosc că ENEBA nu are control asupra acestor acțiuni ale furnizorilor.
  7. Clienții care includ, dar nu se limitează la, confirmă și afirmă că aceștia:
   1. nu vor oferi în scopuri de reclamă informații necorespunzătoare sau defectuoase care ar putea dăuna ENEBA, altor Clienți sau terților;
   2. nu vor încărca sau răspândi nicio informație pe site-ul web care ar putea încălca legile, acordurile contractuale sau drepturile persoanelor terțe. Aceste informații ar putea fi drepturi de autor, date cu caracter personal, secrete comerciale și altele;
   3. nu vor furniza informații false care ar putea induce în eroare alți Clienți;
   4. nu vor încerca să pirateze, să modifice, să dezactiveze sau să afecteze în orice alt mod Site-ul sau să conteste securitatea acestuia;
   5. nu vor folosi site-ul Web în alte scopuri decât în cazul în care trebuie utilizat, având în vedere scopurile Serviciului ENEBA;
   6. nu vor încerca să colecteze date cu caracter personal care sunt păstrate pe sistemul site-ului Web și nu vor jigni sau înșela alți Clienți;
   7. nu vor folosi site-ul Web în scopuri ilegale sau pentru încălcarea oricăror legi;
   8. nu vor încerca să interfereze cu activitatea site-ului Web sau să interzică altor Clienți să utilizeze Website-ul (sau să îi îngreuneze utilizarea);
   9. nu vor efectua tranzacții cu bani din surse ilegale.
  8. Prin postarea sau publicarea materialelor proprii pe site sau prin orice altă distribuire a acestora către ENEBA, Clientul acordă o licență irevocabilă, permanentă și gratuită, pentru utilizarea acestor materiale, inclusiv, dar fără a se limita la, prezentarea, transmite, distribui, reproduce, publica, duplica, adapta, modifica, traduce, creea continut legat si altfel, in scopul exclusiv al functionalitatii mai adecvate a site-ului ENEBA si a site-ului.  
 8. Obligațiile ENEBA
  1. ENEBA va coopera cu Clienții cu privire la toate întrebările legate de furnizarea corespunzătoare a Serviciilor. Comunicarea dintre ENEBA și clienți va continua prin intermediul site-ului Web ’ cu ajutorul centrului de asistență sau al e-mailului.
  2. ENEBA va oferi clienților asistență tehnică în cazul în care întâmpină orice probleme legate de funcționalitatea contului și a site-ului web.
 9. Obligațiile clienților
  1. Clienții sunt de acord și recunosc, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, că:
   1. sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate, precum și cu orice alte documente ale site-ului;
   2. nu vor acționa într-un mod care ar putea avea un efect negativ asupra ENEBA, a altor clienți sau a unor terțe persoane care au provocat daune provocate, reputație înrăutățită etc.
   3. nu vor utiliza serviciile ENEBA pe site-ul web sau pe site-ul propriu-zis în scopuri ilegale sau într-un alt mod care nu este inacceptabil;
   4. nu vor întreprinde acțiuni care ar putea încălca legile, termenii și condițiile, politica de confidențialitate sau alte documente;
   5. nu vor utiliza mai mult de un cont pentru a cumpăra produse sau pentru a utiliza serviciile ENEBA pe site și nu vor utiliza conexiunea VPN.
 10. Răspundere
  1. În cazul în care ENEBA nu respectă acești termeni și condiții, ENEBA este răspunzătore de pierderea sau pagubele suferite de client care sunt un rezultat previzibil al încălcării de către ENEBA a acestor Termeni și condiții sau neglijenței ENEBA, dar ENEBA nu este responsabil pentru orice pierdere sau daune care nu sunt previzibile pentru aceasta. Pierderea sau daunele sunt previzibile dacă ar fi o consecință evidentă a încălcării ENEBA sau dacă acestea ar fi fost luate în considerare de către Client și ENEBA la momentul încheierii Contractului de vânzare.
  2. Furnizorul furnizează produsele numai pentru uz casnic și privat. Clienții sunt de acord să nu utilizeze Produsele pentru orice scop comercial, de afaceri sau de vânzare, iar ENEBA nu are nicio responsabilitate față de Clienți pentru pierderile de profit, pierderea afacerii, întreruperea activității sau pierderea oportunității de afaceri.
  3. Clientul recunoaște că ENEBA este doar o platformă intermediară pentru comercializarea Produselor achiziționate prin intermediul Website-ului și nu are absolut nicio implicare în proiectarea și fabricarea efectivă a unor astfel de Produse și este de asemenea de acord că aceste limitări se vor aplica în ciuda oricăror neîndepliniri ale scopului esențial al orice remediere limitată.
 11. Evenimente în afara controlului ENEBA
  1. ENEBA nu va fi răspunzător sau responsabil pentru orice neîndeplinire sau întârziere în îndeplinirea oricăror dintre obligațiile ENEBA în conformitate cu acești Termeni și condiții cauzate de un Eveniment în afara controlului ENEBA. Un eveniment în afara controlului ENEBA este definit mai jos în secțiunea 11.2.
  2. Un Eveniment în afara controlului ENEBA înseamnă orice act sau eveniment dincolo de controlul rezonabil al ENEBA, incluzând fără îndoială greve, blocări sau alte acțiuni industriale ale unor terțe părți, agitație civilă, sau amenințarea cu atac terorist, război (fie declarat sau nu), fie amenințarea sau pregătirea pentru război, incendiu, explozie, furtună, inundație, cutremur, dezastru, epidemie sau alt dezastru natural sau eșecul rețelelor publice sau private de telecomunicații sau imposibilitatea utilizarea căilor ferate, navelor, aeronavelor, autoturismelor sau altor mijloace de transport public sau privat.
  3. Dacă are loc un eveniment în afara controlului ENEBA care afectează performanța obligațiilor ENEBA în conformitate cu acești Termeni și condiții:
   1. ENEBA va contacta clienții afectați de îndată ce este posibil în mod rezonabil să notifice acest lucru; și
   2. Obligațiile ENEBA în conformitate cu acești Termeni și condiții vor fi suspendate, iar timpul pentru îndeplinirea obligațiilor ENEBA va fi prelungit pe durata evenimentului în afara controlului ENEBA.
 12. Reclamații
  1. Dacă clienții au suferit o încălcare a drepturilor lor cauzate de serviciile ENEBA furnizate în Termeni și condiții și / sau în Politica de confidențialitate, aceștia au dreptul să depună o plângere. Plângerea trebuie trimisă către ENEBA de cătresistemul de mesagerie internă al site-ului Web sau la adresa de e-mail specificată în Secțiunea 14.7. ENEBA depune toate eforturile pentru ca toate reclamațiile să fie soluționate în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea acestora.
  2. Plângerea trebuie să furnizeze următoarele informații:
   1. Ordonați informațiile cu privire la care a apărut reclamația;
   2. ce drepturi au fost încălcate;
   3. descrierea circumstanțelor în care au fost încălcate drepturile.
  3. În cazul în care Clientul a achiziționat Produsul, dar nu a revizuit codul de activare de pe platforma ENEBA, acesta are dreptul să solicite rambursarea în termen de 14 (paisprezece) zile de la efectuarea achiziției. În acest caz, ENEBA este obligată să returneze clientului, iar Clientul este obligat să returneze Produsul către ENEBA, fără a revizui codul de activare.
  4. Orice litigiu, controversă sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și condiții, încălcarea, încetarea sau validitatea acestora va fi soluționată definitiv în instanța respectivă din Republica Lituania, în conformitate cu normele de competență.
 13. Terminare
  1. Clientul poate rezilia acordul cu ENEBA prin eliminarea contului său de pe site. Se poate face prin trimiterea cererii la Contul său ’ s sistem. ENEBA șterge contul în termen de 7 (șapte) zile de la data depunerii cererii. În această perioadă, Clientul are dreptul să anuleze eliminarea Contului.  
  2. ENEBA poate denunța un astfel de acord ștergând Customer ’ sau blocarea accesului la acesta. Accesul poate fi blocat dacă există suspiciuni cu privire la acțiunile ilegale și poate dura până când circumstanțele vor dispărea sau vor fi eliminate. ENEBA șterge Customer ’ în situațiile în care el sau ea încalcă grav Termenii și condițiile, politica de confidențialitate, legile sau alte documente.
  3. În timpul perioadei de încetare a contractului, Clientul nu poate crea un alt Cont de pe site.
 14. Dispoziții finale
  1. Politica de confidențialitate și orice alt site web ’ sunt parte integrantă a acestor Termeni și Condiții și obligă toate Conturile înregistrate.
  2. Fără permisiunea ENEBA, clienții nu au dreptul de a-și transfera obligațiile, pretențiile sau drepturile față de terți. Clienții sunt de acord că ENEBA va avea dreptul să-și transfere ’ drepturile și obligațiile care decurg din acorduri față de terți. ENEBA va informa despre acest transfer pe site.
  3. Dacă o prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță sau un tribunal arbitral, celelalte prevederi ale acestor Termeni și condiții vor rămâne în vigoare și în efect. Orice prevedere a acestor Termeni și condiții considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă numai parțial sau într-o anumită măsură va rămâne în vigoare și în efect în măsura în care nu este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă.
  4. Acești Termeni și condiții și relațiile dintre ENEBA și Clienți cu privire la acești Termeni și condiții (inclusiv executarea, validitatea, invaliditatea, implementarea și rezilierea acestor Termeni și condiții) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Lituania.
  5. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni și condiții, nici o întârziere a ENEBA sau a Clientului de a-și exercita vreun drept sau de a-și îndeplini o obligație în conformitate cu acești Termeni și condiții va fi considerată ca o renunțare la acest drept sau scuză de la îndeplinirea acestei obligații și îndeplinirea separată sau parțială a oricărei obligații. Exercitarea separată sau parțială a oricărui drept nu înseamnă că această obligație nu este necesară sau că acest drept nu poate fi exercitat în viitor.
  6. Toate datele și informațiile stocate pe site pot fi utilizate de către ENEBA în mod intenționat pentru a ’ functiona.
  7. Comunicarea cu suportul ENEBA continuă prin adresa de e-mail support@eneba.com .
  8. Legile anumitor Țări pot cauza indisponibilitatea unor clienți să utilizeze serviciile respective ale site-ului.
  9. În cazul în care Termenii și Condițiile sunt traduse în alte limbi și în cazul în care există diferențe între versiunea în limba engleză și o astfel de traducere, versiunea în limba engleză prevalează, dacă nu se prevede altfel.