Κατάστημα

1epin
1epin
9.52
Τρέχουσα αξιολόγηση
Λιγότερο από 1 έτος
Πουλάει στην Eneba
Μπορεί να εκδοθεί
Τιμολόγια
Περισσότερα από 1k+
Πωληθέντα αντικείμενα σε 6 μήνες
0.6% - 0.8%
Αναλογία συμβάντων
140 ώρες μετά την πρώτη απάντηση
Χρόνος επίλυσης διαφορών
  Αποτελέσματα που βρέθηκαν:19
  Ταξινόμηση κατά
   Yalla Ludo - 3700000 Gold Key GLOBAL
   Yalla Ludo - 3700000 Gold Key GLOBAL
   Παγκόσμια
   Amazon Gift Card 100 TRY TURKEY
   Amazon Gift Card 100 TRY TURKEY
   Τουρκία
   Netflix Gift Card 100 TL Key TURKEY
   Netflix Gift Card 100 TL Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 5 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 5 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 25 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 25 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 100 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 100 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Netflix Gift Card 75 TL Key TURKEY
   Netflix Gift Card 75 TL Key TURKEY
   Τουρκία
   Google Play Gift Card 25 TRY Key TURKEY
   Google Play Gift Card 25 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Apple iTunes Gift Card 50 TRY iTunes Key TURKEY
   Apple iTunes Gift Card 50 TRY iTunes Key TURKEY
   Τουρκία
   Apple iTunes Gift Card 100 TRY iTunes Key TURKEY
   Apple iTunes Gift Card 100 TRY iTunes Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 10 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 10 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Google Play Gift Card 50 TRY Key TURKEY
   Google Play Gift Card 50 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   The Quarry (Xbox Series X|S) Xbox Live Key TURKEY
   The Quarry (Xbox Series X|S) Xbox Live Key TURKEY
   Τουρκία
   Netflix Gift Card 200 TL Key TURKEY
   Netflix Gift Card 200 TL Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 50 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 50 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Apple iTunes Gift Card 25 TRY iTunes Key TURKEY
   Apple iTunes Gift Card 25 TRY iTunes Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 500 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 500 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Google Play Gift Card 100 TRY Key TURKEY
   Google Play Gift Card 100 TRY Key TURKEY
   Τουρκία
   Razer Gold Gift Card 250 TRY Key TURKEY
   Razer Gold Gift Card 250 TRY Key TURKEY
   Τουρκία

   Όροι και προϋποθέσεις του προμηθευτή

   • Πληρωμή

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Διαθέσιμες μέθοδοι

     Παρέχεται από την ENEBA

    • Τιμολόγια

     Εκδίδει τιμολόγια

   • Παράδοση

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Χρόνος

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Προπαραγγελίες

     Την ημέρα κυκλοφορίας

   • Εγγύηση

    • Όρος

     24 μήνες

    • Διαθέσιμες λύσεις

     Επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση

    • Συνθήκες

     Απόδειξη ελαττωμάτων

   • Παράπονα

    • Κανάλι

     Κέντρο βοήθειας ENEBA

    • Πρώτη απάντηση*

     72 ώρες

    • Επίλυση διαφωνιών*

     140 ώρες μετά την πρώτη απάντηση

   • Επιστροφές

    • Όρος

     14 ημέρες

    • Συνθήκες

     Μόνο εάν το Ψηφιακό Περιεχόμενο δεν έχει προβληθεί


   • *Μετρώντας μόνο τον χρόνο απόκρισης μας