Regulamin korzystania z kuponów

Wersja 1.0, ostatnia poprawka 2021-06-14

 1. Kupon (dalej zwany Kuponem) to kod promocyjny, upoważniający do wykorzystania zniżki podczas zakupu produktów cyfrowych lub produktów fizycznych na stronie www.eneba.com (dalej zwana Stroną).  
 2. Wpisz swój kod promocyjny, gdy zostaniesz o to poproszony podczas dokonywania zakupu, aby otrzymać przypisaną do kodu zniżkę.
 3. Zakup, którego dokonasz z pomocą tego kuponu, musi zostać przeprowadzony w zgodzie z regulaminem ENEBA oraz wszelkimi innymi wytycznymi dotyczącymi oferty. 
 4. Aktywacja kuponu dotyczy pojedynczej transakcji. Można go wykorzystać u różnych sprzedawców. Jeśli cena zakupionego produktu jest niższa niż wartość kuponu, stracisz niewykorzystaną kwotę. W żadnym wypadku, zniżka dostępna w ramach kuponu nie może obniżyć ceny produktu poniżej 0 (zero).
 5. Kupon jest ważny od momentu pozyskania go od Eneba, lub osób trzecich oferujących kupony ENEBA, do momentu wskazanego na kuponie lub w informacjach podanych wraz z kuponem (jeśli dotyczy), pod warunkiem, że nie wyklucza ich niniejszy regulamin.
 6. Kupon można wykorzystać tylko jeden raz.
 7. Kuponu nie można wykorzystać jeśli nie odbywa się to w zgodzie z regulaminem ENEBA i / lub dotyczącymi aktami prawnymi.
 8. Kupon sam w sobie nie ma wartości pieniężnej, nie można dokonać transferu dostępnych na nim środków, nie można przekazać go dalej, ani wymienić na gotówkę.
 9. Kuponu nie można łączyć z jakimkolwiek innym kuponem, zniżką dostępną na stronie, rabatem, ofertą, kartą podarunkową, lub dowolną inną promocją.
 10. Należny zwrot pieniędzy nie może zawierać kuponu, ani jego wartości pieniężnej. Nie otrzymasz kwoty większej niż kwota, która zapłaciłeś za zakup i nie otrzymasz kolejnego (nowego) Kuponu, dotyczy to również przypadków kiedy wina była po stronie sprzedającego lub innej osoby trzeciej.
 11. Każdy osobny kupon może podlegać dodatkowym zasadom i warunkom użytkowania, podanych wraz z zakupem kuponu.
 12. ENEBA zastrzega sobie prawo, żeby zawiesić, zmienić lub anulować promocję z kuponu w dowolnym czasie, bez wyjaśnienia i bez powodu. ENEBA zastrzega sobie prawo, do dodania dodatkowych podpunktów regulaminu dla tej promocji.
 13. ENEBA nie reprezentuje i nie zapewnia żadnego typu gwarancji w wypadku jakichkolwiek produktów lub usług, oferowanych przez osoby trzecie w kontekście promocji z kuponu.
 14. ENEBA  nie jest odpowiedzialna za działania, lub niepomyślne świadczenie dowolnych usług osób trzecich w kontekście promocji, kuponu, lub dowolnych innych kosztów, uszkodzeń, wypadków, opóźnień, obrażeń, straty, wydatków lub innych problemów, które mogą wyniknąć w trakcie korzystania z kuponu, pod warunkiem, że nic nie ogranicza odpowiedzialności ENEBA za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej zaniedbaniem
 15. Regulamin korzystania z kuponu podlega pod kodeks prawny Republiki Litewskiej.
 16. UAB Helis Play (dalej zwany ENEBA) Jest organizatorem promocji. Podlega ona pod regulamin ENEBA.