Κατάστημα

Zero Zero
Zero Zero
9.64
Τρέχουσα αξιολόγηση
Περισσότερα από 2 έτη
Πουλάει στην Eneba
Μπορεί να εκδοθεί
Τιμολόγια
Περισσότερα από 50k+
Πωληθέντα αντικείμενα σε 6 μήνες
0.6% - 0.8%
Αναλογία συμβάντων
96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση
Χρόνος επίλυσης διαφορών
  Αποτελέσματα που βρέθηκαν:656
  Ταξινόμηση κατά
   Razer Gold Gift Card 5 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 5 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 4 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 4 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Apple iTunes Gift Card 4 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 4 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 2 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 2 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Apple iTunes Gift Card 30 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 30 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 20 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 20 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Roblox Card 20 USD Robux Key UNITED STATES
   Roblox Card 20 USD Robux Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες

   Όροι και προϋποθέσεις του προμηθευτή

   • Πληρωμή

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Διαθέσιμες μέθοδοι

     Παρέχεται από την ENEBA

    • Τιμολόγια

     Εκδίδει τιμολόγια

   • Παράδοση

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Χρόνος

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Προπαραγγελίες

     Την ημέρα κυκλοφορίας

   • Εγγύηση

    • Όρος

     24 μήνες

    • Διαθέσιμες λύσεις

     Επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση

    • Συνθήκες

     Απόδειξη ελαττωμάτων

   • Παράπονα

    • Κανάλι

     Κέντρο βοήθειας ENEBA

    • Πρώτη απάντηση*

     72 ώρες

    • Επίλυση διαφωνιών*

     96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση

   • Επιστροφές

    • Όρος

     14 ημέρες

    • Συνθήκες

     Μόνο εάν το Ψηφιακό Περιεχόμενο δεν έχει προβληθεί


   • *Μετρώντας μόνο τον χρόνο απόκρισης μας