Κατάστημα

Ultimate Choice
Ultimate Choice
9.78
Τρέχουσα αξιολόγηση
Περισσότερα από 3 έτη
Πουλάει στην Eneba
Δεν μπορεί να εκδοθεί
Τιμολόγια
Περισσότερα από 850k+
Πωληθέντα αντικείμενα σε 6 μήνες
0.2% - 0.4%
Αναλογία συμβάντων
96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση
Χρόνος επίλυσης διαφορών
  Αποτελέσματα που βρέθηκαν:4971
  Ταξινόμηση κατά
   Apple iTunes Gift Card 3 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 3 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 20 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 20 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 100 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 100 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Apple iTunes Gift Card 50 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 50 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 3 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 3 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Xbox Live Gold 1 month Xbox Live Key UNITED STATES
   Xbox Live Gold 1 month Xbox Live Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 100 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 100 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 10 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 10 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Xbox Live Gift Card 25 USD Xbox Live Key UNITED STATES
   Xbox Live Gift Card 25 USD Xbox Live Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Steam Wallet Gift Card 2 USD Steam Key UNITED STATES
   Steam Wallet Gift Card 2 USD Steam Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Roblox Card 10 USD Robux Key UNITED STATES
   Roblox Card 10 USD Robux Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Xbox Live Gift Card 5 USD Xbox Live Key UNITED STATES
   Xbox Live Gift Card 5 USD Xbox Live Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Amazon Gift Card 10 USD UNITED STATES
   Amazon Gift Card 10 USD UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 200 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 200 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 2 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 2 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 5 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 5 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Apple iTunes Gift Card 4 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 4 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Razer Gold Gift Card 25 USD Key UNITED STATES
   Razer Gold Gift Card 25 USD Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Apple iTunes Gift Card 10 USD iTunes Key UNITED STATES
   Apple iTunes Gift Card 10 USD iTunes Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες
   Steam Wallet Gift Card 21 USD Steam Key UNITED STATES
   Steam Wallet Gift Card 21 USD Steam Key UNITED STATES
   Ηνωμένες Πολιτείες

   Όροι και προϋποθέσεις του προμηθευτή

   • Πληρωμή

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Διαθέσιμες μέθοδοι

     Παρέχεται από την ENEBA

    • Τιμολόγια

     Δεν εκδίδει τιμολόγια

   • Παράδοση

    • Εξουσιοδότηση

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Χρόνος

     Άμεση αυτόματη έγκριση

    • Προπαραγγελίες

     Την ημέρα κυκλοφορίας

   • Εγγύηση

    • Όρος

     24 μήνες

    • Διαθέσιμες λύσεις

     Επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση

    • Συνθήκες

     Απόδειξη ελαττωμάτων

   • Παράπονα

    • Κανάλι

     Κέντρο βοήθειας ENEBA

    • Πρώτη απάντηση*

     72 ώρες

    • Επίλυση διαφωνιών*

     96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση

   • Επιστροφές

    • Όρος

     14 ημέρες

    • Συνθήκες

     Μόνο εάν το Ψηφιακό Περιεχόμενο δεν έχει προβληθεί


   • *Μετρώντας μόνο τον χρόνο απόκρισης μας