Κατάστημα

Time4Digi
Time4Digi
9.22
Τρέχουσα αξιολόγηση
Περισσότερα από 2 έτη
Πουλάει στην Eneba
Μπορεί να εκδοθεί
Τιμολόγια
Λιγότερα από 1k
Πωληθέντα αντικείμενα σε 6 μήνες
5.5% - 6.0%
Αναλογία συμβάντων
96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση
Χρόνος επίλυσης διαφορών
  ?Δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα ...Δοκιμάστε να βελτιώσετε τα φίλτρα σας

  Όροι και προϋποθέσεις του προμηθευτή

  • Πληρωμή

   • Εξουσιοδότηση

    Άμεση αυτόματη έγκριση

   • Διαθέσιμες μέθοδοι

    Παρέχεται από την ENEBA

   • Τιμολόγια

    Εκδίδει τιμολόγια

  • Παράδοση

   • Εξουσιοδότηση

    Άμεση αυτόματη έγκριση

   • Χρόνος

    Άμεση αυτόματη έγκριση

   • Προπαραγγελίες

    Up to 3 days after release

  • Εγγύηση

   • Όρος

    24 μήνες

   • Διαθέσιμες λύσεις

    Επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση

   • Συνθήκες

    Απόδειξη ελαττωμάτων

  • Παράπονα

   • Κανάλι

    Κέντρο βοήθειας ENEBA

   • Πρώτη απάντηση*

    72 ώρες

   • Επίλυση διαφωνιών*

    96 ώρες μετά την πρώτη απάντηση

  • Επιστροφές

   • Όρος

    14 ημέρες

   • Συνθήκες

    Μόνο εάν το Ψηφιακό Περιεχόμενο δεν έχει προβληθεί


  • *Μετρώντας μόνο τον χρόνο απόκρισης μας