Instruktioner för betalning genom webbplats

Dessa instruktioner utgör en integrerad del av Villkoren.

  1. Varje beställning som placeras av Kunden på webbplatsen ska betalas till fullo inklusive betalningar avseende avgifter för betalnings gateways utan några avdrag, med en av de betalningsmetoder som designerats av ENEBA.
  2. Samtliga tillgängliga betalningsmetoder finns på webbplatsen.
  3. Samtliga betalningar sker i den valuta som anges av Säljaren. Avgifter för valutaväxling betalas av Kunden.
  4. Återbetalningsvillkor anges i Villkoren.

ENEBA-plånbok som betalningsmetod

  1. Kunden som är en registrerad användare på ENEBA kan fylla på sin ENEBA-plånbok genom att överföra pengar från Kundens konto öppnat i en bank som är registrerad i en EU-medlemsstat. Inga betalningar från tredje part till Kundens Eneba-plånbok accepteras på webbplatsen. Utöver denna klausul förbehåller ENEBA rätten att, efter eget gottfinnande, neka eller avbryta transaktioner relaterade till ENEBA-plånboken på grund av bedrägeri eller andra anledningar.
  2. Användning av ENEBA-plånboken som betalningsmetod omfattas av följande begränsningar: (i) ett maximalt transaktionsbelopp per månad får inte överskrida EUR 150; (ii) ett maximalt belopp som förvaras i ENEBA-plånboken får inte överskrida EUR 150; (iii) ENEBA-plånboken används endast för produktköp på webbplatsen; (iv) inga utbetalningar från ENEBA-plånboken är möjliga.
  3. Vid upphörande av avtalet med ENEBA ska saldot i ENEBA-plånboken överföras till Kundens bankkonto inom 7 (sju) dagar efter upphörandet.