Mokėjimų per Svetainę instrukcijos

Šios instrukcijos yra neatsiejama Taisyklių ir sąlygų dalis.

  1. Bet kuris Kliento per Svetainę pateiktas Užsakymas turi būti apmokėtas pilnai, įskaitant tarpinius mokesčius, susijusius su pasirinktu mokėjimo būdu, ir mokesčius, taikomus ENEBA.
  2. Visi galimi mokėjimo būdai yra nurodyti Svetainėje.
  3. Visi mokėjimai atliekami valiuta, nurodyta Pardavėjo. Valiutos konvertavimo mokesčius padengia Klientas.
  4. Grąžinamųjų išmokų taisyklės ir sąlygos pateiktos Taisyklėse ir sąlygose.

ENEBA sąskaita kaip Mokėjimo būdas

  1. Klientas, kuris yra registruotas ENEBA vartotojas, gali papildyti savo ENEBA sąskaitą pervesdamas į ją lėšų iš banko, registruoto ES, sąskaitos. Iš trečiųjų šalių nepriimami jokie ENEBA sąskaitos pildymai. Nepaisant to, ENEBA pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti ar nutraukti transakciją, susijusią su ENEBA sąskaita, dėl sukčiavimo ar bet kokios kitokios priežasties.
  2. ENEBA sąskaita negali būti naudojama mokėjimui, jei neatitinka toliau išvardytų sąlygų: a) maksimalus mėnesinis transakcijos dydis negali viršyti 150 EUR; b) maksimali suma, laikoma ENEBA sąskaitoje, negali siekti daugiau nei 150 EUR; c) ENEBA sąskaita gali būti naudojama tik mokėjimams už pirkinius Svetainėje; d) nėra galimos jokios išmokos iš ENEBA sąskaitos.
  3. Jei sutartis / naudojimasis ENEBA paslaugomis su ENEBA nutraukiama, ENEBA sąskaitos likutis pervedamas į Kliento banko sąskaitą per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo sutarties nutraukimo.