Μπορώ να εγγραφώ μέσω γρήγορης μετάβασης στο ταμείο;