Οδηγίες για Πληρωμές μέσα από τον Ιστοτόπο

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.

  1. Κάθε Παραγγελία που υποβάλλεται από τον Πελάτη μέσω του Ιστότοπου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που σχετίζονται με τις αμοιβές των υπηρεσιών πληρωμών χωρίς καμία παρακράτηση με μία από τις μεθόδους πληρωμής που ορίζει μόνο η ENEBA.
  2. Όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής εμφανίζονται στον Ιστότοπο.
  3. Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ένα νόμισμα που καθορίζεται από τον Προμηθευτή. Τα τέλη συναλλάγματος θα επιβαρύνουν τον Πελάτη.
  4. Όροι και οι προϋποθέσεις των επιστροφών καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Πορτοφόλι ENEBA ως Μέθοδος Πληρωμής

  1. Ο Πελάτης που είναι εγγεγραμμένος χρήστης της ENEBA μπορεί να γεμίσει το πορτοφόλι ENEBA του μεταφέροντας χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη σε μια τράπεζα που είναι εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος της ΕΕ. Οποιεσδήποτε πληρωμές πραγματοποιούνται από τρίτους στο πορτοφόλι ENEBA του Πελάτη δεν γίνονται αποδεκτές στον Ιστότοπο. Εκτός από αυτή τη ρήτρα, η ENEBA διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί ή να ακυρώσει συναλλαγή που σχετίζεται με το πορτοφόλι ENEBA λόγω απάτης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
  2. Η χρήση του πορτοφολιού ENEBA ως μέθοδος πληρωμής υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) το μέγιστο μηνιαίο όριο συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ · (β) το μέγιστο ποσό που αποθηκεύεται στο πορτοφόλι ENEBA δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ · (γ) το πορτοφόλι ENEBA χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων στην Ιστοσελίδα · (δ) δεν είναι δυνατή η ανάληψη από το πορτοφόλι ENEBA.
  3. Σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας με την ENEBA, το υπόλοιπο στο πορτοφόλι ENEBA θα μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη εντός 7 (επτά) ημερών από την καταγγελία.